2020, een bijzonder jaar!

Gepubliceerd op 31 december 2020 om 20:06

Terugkijkend op het afgelopen eerste jaar van VRS West-Friesland mogen we toch wel concluderen dat we een bijzonder jaar hebben gehad! Naast dat de opbouw van het ringstation een feit is, hebben we het eerste CES seizoen gedraaid, gelijktijdig in het gebied broedvogeltelling (BMP) uitgevoerd, een zeer bijzonder najaar gehad met vangsten en meer. Allemaal onder de beperkingen welke we hebben ondervonden door COVID-19. 

De totalen vangsten van het VRS zijn te vinden op trektellen.nl. Op deze site plaatsen veel ringplekken hun vangsten, maar ook trektellingen en nachttrek opnames zijn hier terug te vinden. Voor VRS West-Friesland zal begin 2021 een jaarverslag gemaakt worden waarin wat uitgebreider wordt ingegaan op de vangsten per project en alle terugmeldingen. Deze zal later ook op de website terug te vinden zijn.

Totaal zijn er afgelopen jaar 1578 vogels voorzien van een ring door ons en zijn er 1230 vogels met ring terug gevangen door ons. Voornamelijk bestaande uit eigen eerder geringde vogels, maar ook enkele vreemde en buitenlandse ringen! In totaal 42 soorten.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.