Geolocator bij Zwartkop?

Gepubliceerd op 15 januari 2020 om 11:27

Begin januari kwam er via de ringers-appgroep bericht van een vermeende Zwartkop met paarse ring die gezien was in Heerhugowaard. Vanuit de ringers kwam de melding dat dit mogelijk een project vogel is van het geolocator project welke door het Vogeltrekstation i.s.m. VRS de haar is uitgevoerd. In dit project zijn een aantal zwartkoppen voorzien van een geolocator, een klein "rugzakje" waarin een lichtsensor zit. Deze registreert de daglengte en datum, waarna bij terugvangst deze kan worden uitgelezen. Dit levert gerichtere informatie op over de locaties van trek en overwintering. naast de lichtsensor zijn de zwartkoppen ook uitgerust met een paarse marker (ring) om sneller een project vogel te herkennen in het veld. Dit zou dus mogelijk een vogel zijn die twee jaar eerder is voorzien van een geolocator en daarmee dus belangerijke gegevens kan bevatten. 

Omdat de bewoners die de vogel in eerste instantie melden niet 100% zeker waren, is eerst een bezoek gebracht aan de locatie. Hierbij kon geen uitsluitsel worden verkregen over de soort en werd de betreffende vogel niet aangetroffen of waargenomen, ook niet na een speuractie in de directe omgeving. In overleg met Vogeltrekstation, de bewoners en de betrokken ringers van het project is toestemming verleend om de dag erop een vangpoging te doen. 

Zo geschiede, en werd er op 12 januari 2020 in de ochtend een mistnet gespannen in de tuin van de bewoners, en werd er geluid van zwartkop afgespeeld in de hoop de vogel naar de tuin te lokken. Na enkele mezen, vloog er warempel een Zwartkop in! Dit betrof een vrouwtje, en helaas geen een met paarse marker of geolocator. Dit klopte ook bij de waarneming van de bewoners, want de vogel had een donkere kop ipv bruin zoals het vrouwtje Zwartkop. 

Na 1,5 uur vloog er een vogel in de tuin die gelijk opviel door zijn uiterlijk! Een snelle blik in de kijker, en ja! een paarse ring! Maar ook leerde dezelfde snelle blik dat het geen Zwartkop betrof. De vogel die de bewoners aanzagen voor Zwartkop bleek een Grijze Junco (Dark-eyed junco) te zijn, een Noord-Amerikaanse soort die in Nederland veel in volières wordt gehouden.  Waarschijnlijk betrof dit dus een ontsnapt exemplaar uit de omgeving. De actie is gestaakt, en toch ook geslaagd omdat er in elk geval zekerheid is verkregen over de vermeende Zwartkop. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.