Start van het CES seizoen!

Gepubliceerd op 12 mei 2021 om 12:57

Vanaf half april is het CES seizoen weer volop begonnen! Ondertussen zijn begin mei de eerste drie rondes succesvol verlopen. Een kort verslagje van de eerste CES rondes staat hieronder. 

CES 1 op 18 april was met 25 nieuw geringde vogels en 16 eerder geringde vogels als terugvangst een mooie start. Verrassend waren een Goudhaan en een behoorlijk aantal Roodborsten. Ook de eerste Fitis voor het jaar, een terugvangst van vorig jaar, kon worden genoteerd! Tussendoor een BMP telling en de nestkasten gecontroleerd waarbij de eerste eitjes een feit waren. Echter veel van de nestkasten zijn nog twijfelachtige bouwfase. 

CES 2 op 1 mei bracht een verrassende aantal gasten zoals een Draaihals, Gekraagde Roodstaart, Grasmus en een Beflijster! Daarnaast waren er behoorlijk wat Zanglijsters in het terrein, en vingen we er 17 in totaal! Ook bij zwartkoppen en roodborsten werd nog flink wat vet op het lichaam aangetroffen. Zeer waarschijnlijk dus nog vogels op doortrek! Totaal 47 nieuw geringde vogels en 13 terugvangsten over 18 verschillende soorten.  

CES 3 vond plaats op 8 mei en lijkt weer wat "normaler" te zijn met 27 ringvangsten en 26 terug vangsten. Evengoed 15 soorten, en volop vogels die broedactief zijn! Veel soorten al met actieve broedvlek! In de nestkasten lijkt het rustiger en zijn er veel legsel of verlaten of met legpauzes in de eileg fase! op maar een enkel nest is een actief broedende kool/pimpelmees aangetroffen! De komende week zal duidelijker worden hoe het broedseizoen hierin zal verder verlopen. 

 

Ook is het jaarverslag over 2020 gereed en te downloaden: Jaarverslag 2020 VRS West-Friesland.pdf

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.